Kategoria: Samochody od A do Z

ALGEBRAICZNA SUMA

Algebraiczna suma prędkości obrotowych obu kół napędowych nie ulega przy tym zmianie i jest dwukrotnie większa niż prędkość obrotowa koła talerzowego przekładni głównej.Mechanizm krzywkowy zapobiega wprawdzie zatrzymy­waniu się jednego z kół pędnych samochodu w razie po­ślizgu drugiego koła pędnego danego mostu napędowego, lecz cechuje się istotnymi wadami, jak: niska sprawność mechaniczna, intensywne zużycie części oraz […]

W ŚLIMAKOWYM MECHANIZMIE

Ślimakowy mechanizm różnicowy. Ślimak napędzający przekładni głównej zazębia się ze ślimacznicą związaną ze środkową częścią obudowy mechanizmu różnicowego . W obudowie tej osadzone są ośki, wokół których obracać się mogą ślimacznice, zazębione z satelitami- -ślimakami, które z kolei zazębiają się z kołami koronowymi — również w postaci ślimacznic. W ten sposób oba koła pędne mostu […]

JEDNO Z KÓŁ PĘDNYCH

Jeżeli jedno z kół pędnych mostu napędowego zaczyna się obracać wolniej niż drugie, ślimaki i ślimacznice mecha­nizmu różnicowego są przymusowo przekręcane wokół swych osiek i .mechanizm wskutek oporów tarcia (tym większych, im szybciej obracają się ślimaki) usiłuje zwolnić obracanie się koła pędnego wirującego coraz szybciej i jedno­cześnie przyspieszyć obracanie się koła pędnego wirującego coraz wolniej. […]

ZAKLESZCZAJĄCY MECHANIZM

Ślimakowe mechanizmy różnicowe są jednak bardzo kosztowne i znajdowały jedynie zastosowanie w terenowych samochodach ciężarowych. Obecnie tego rodzaju mechanizmów już prawie zupełnie się nie spotyka. Samo zakleszczający się mechanizm różnicowy wyróżnia się zastosowaniem dwóch sprzęgieł jednokierunkowych, po jednym do ryglowania każdej z półosi .Półosie zakończone są tarczami o zewnętrznych obrzeżach za­opatrzonych w kształtowe wnęki na […]