Jak na przestrzeni wieków zmieniał się transport

Jest wielu miłośników kolei. Znają oni dobrze historię powstania kolei żelaznych. Jeszcze do niedawna pociągi napędzane były parowozami, które spalały przeogromne ilości węgla. Dziś takie parowozy można zobaczyć jedynie w muzeach kolejnictwa. A kiedyś normalnym widokiem na dworcach kolejowych i w pobliżu były kłęby dymu unoszące się z jadących pociągów. Dziś transport kolejowy niestety traci na swym znaczeniu, likwidowane jest wiele nierentownych odcinków linii kolejowych. Ludzie coraz częściej podróżują samochodami. Dziś już niemal każdy posiada swój samochód, a często nawet kilka. Choć same pociągi wciąż są udoskonalane, są też mniej szkodliwymi dla otoczenia niż samochody, dzięki choćby napędzaniu przyjazną środowisku energią elektryczną. W zasadzie kolej powinna pozostać podstawowym środkiem transportu. Byłoby to znacznie bardziej ekonomiczne i ekologiczne. Kolej jest transportem w miarę tanim, wciąż jest udoskonalony technicznie, o poprawionym standardzie obsługi oraz zwiększonej prędkości i częstości kursowania, by móc stać się konkurencyjnym dla transportu samochodowego i samolotowego.