KLASYFIKACJA NADWOZI

Klasyfikuje się zwykle tylko nadwozia samochodów osobo­wych, autobusów oraz zwykłych pojazdów ciężarowych. Liczba typów nadwozi specjalnych jest duża, a nadwozia te spotyka się dość rzadko, w związku z czym próby ich klasyfikowania są trudne i nie mają praktycznego znaczenia.Ponadto w praktyce ze względów eksploatacyjnych dzieli się nadwozia samo­chodów ciężarowych na u- niwersalne oraz przystoso­wane — odpowiednio do ich przeznaczenia i przydatnoś­ci do przewozu określonych ładunków. Wśród pojaz­dów ciężarowych o nadwo­ziach przystosowanych roz­różnia się ogólnie pojazdy do przewozów specjalistycz­nych  oraz pojazdy specjalne .

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !