KRZYWA MOMENTÓW

Wykreśla się krzywą momentów zginających (szkic/a), zakładając podparcie podłużnicy w dwóch punktach A i B. Z kolei krzywą tę koryguje się z uwagi na okoliczność, że w rzeczywistości podłużnica ramy jest podparta nie w dwóch, ale w czterech punktach, w miejscach zawieszenia resorów (proste wykreślone linią przerywaną). Następnie wykonuje się wykres 2 sił ścinających, działających prostopadle do osi podłużnicy. W końcu wyznacza się linię ugięcia pod­łużnicy 5 w oparciu o zależność: y — M’jE’ Ix, gdzie: E — moduł sprężystości postaciowej, wynoszącej dla stali 2,1  moment bezwładności przekroju podłużnicy [cm4] oraz Af — moment pochodzący od sił wtórnych.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !