Morski transport towarów i osób

Jednym rodzajów transportu jest żegluga. Żegluga to forma transportu wodnego. Transport wodny to w szczególności przewóz różnego rodzaju statkami, w celach głównie zarobkowych, pasażerów oraz ładunków, przez wody śródlądowe lub morskie Jeśli chodzi o przewóz towarów, to do ich przewozu używa się wyspecjalizowanych statków, głównie masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców oraz innych. Natomiast powozy pasażerskie stanowią niewielki odsetek ogólnego transportu ludzi, ponieważ posiada on długi czas podróży, a to nie wszystkim odpowiada. Chociaż w niektórych regionach świata, na przykład w regionach o mocno rozwiniętej linii brzegowej lub w państwach leżących na wsypach , niezwykle ważną rolę odgrywa komunikacja promami. W takich miejscach jak wyspy, raczej trudno i inną formę transportu. Żegluga w takich państwach jest mocno rozwinięta, bo jest ona jedyną i najłatwiejsza formą transportu. Żegluga jako forma transportu służy głównie temu by przewozić towary, ale w niektórych przypadkach służy też do przewozu ludzi.