OBCIĄŻENIA STATYCZNE

Jednocześnie obciążenia statyczne, wynikające_ z ciężaru własnego pojazdu oraz ciężaru ładunku, nie powinny powo­dować nadmiernych odkształceń ramy. Rama pojazdu powinna ponadto zapewniać swobodę skręcania kół kiero­wanych oraz umożliwiać w samochodach osobowych niskie umieszczenie podłogi. Sztywność ramy, jak wykazały dociekania teoretyczne i praktyka, ma zasadnicze znaczenie dla stateczności ruchu pojazdu. Ponieważ jednak na elementy ramy działają w ru­chu złożone obciążenia ścinające, zginające i skręcające, za­pewnienie ramie odpowiedniej sztywności jest dość trudne, zwłaszcza że trzeba to uzyskać ograniczając jej ciężar do minimum.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !