PIERWSZE POSZYCIE WSORNIKA

Pierwsze poszycia stalowe były mocowane do elementów drewnianego szkieletu. Poszycia dzisiejszych samochodów są bezszkieletowe, lub mocowane do szkieletów metalowych. Szkielety wykonuje się na ogół z kształtowników stalowych lub z profilowanej blachy stalowej. Ostatnio szkielety autobusów wykonuje się niekiedy z tłoczonych lub odlewanych elementów ze stopów lekkich. Do szybko rozpowszechniających się materiałów, używa­nych obecnie na poszycie nadwozi samochodów, należą tworzywa sztuczne. Na płaty poszycia stosuje się najczę­ściej poliestry wzmocnione włóknem szklannym. Dachy i szyby wyrabia się z polimetakrylenu (szkła organicznego). Często spotyka się konstrukcje mieszane, w których wzmoc­nienia wykonane są z prętów stalowych, a samo poszycie .Końce ruro­wego wspornika są zwią­zane za pośrednictwem elastycznych złączy z po­dłużnicami ramy. Nacisk zbiornika przejmuje wspor­nik głównie przez środ­kowe złącze elastyczne. Pomocnicze zderzaki gu­mowe na końcach wspor­nika zasadniczo ograni­czają jedynie boczne po­chylenia zbiornika wzglę­dem ramy.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !