PRAKTYCZNE UJĘCIE

Praktycznie biorąc, najbardziej celowe jest wykonywanie modeli prototypów ram w skali co najmniej 1,5 i doświad­czalne badanie ich wytrzymałości na zginanie i skręcanie. Wpływ konstrukcji ram podłużnicowych na ich sztywność, wyrażającą się stosunkiem kąta skręcenia do wartości mo­mentu skręcającego,  ujmujący wyniki badań 36 ram o jednakowych długościach i szerokościach (lub średnich szerokościach).Rozbudowanie w górę części progu nadwozia znajdującego się poniżej otworów drzwiowych jako elementu niosącego nie było możliwe ze względów użytkowych, które skłaniały do zmniejszania wysokości tych członów nadwozia do mi­nimum.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !