RAMA SAMOCHODU

Rama stanowi łrzotl pojazdu wiążący ze­społy podwozia w ca­łość konstrukcyjną i przenoszący dzia­łające na nie obcią­żenia. Nadwozie na­tomiast nie przej­muje obciążeń, któ­rym podlegają ze­społy podwozia. Samochód o konstrukcji ramowej ma podwozie niezależne od nadwozia. Upraszcza to składa­nie samochodu z zespołów i ułatwia w razie potrzeby wymianę nadwozia. Rozwiązanie takie stosuje się dziś głównie w przy-‚ padkach, kiedy na bazie jednego podwozia pro­dukuje się liczne wersje pojazdów różniących się nadwoziami. Uszkodze­nie nadwozia nieniosą- cego nie powoduje zmia­ny własności jezdnych samochodu.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !