TYLKO W DUŻYCH POJAZDACH

Wymienione okoliczności sprawiają, że stosowanie napędu spalinowo-elektrycznego jest obecnie celowe tylko w du­żych pojazdach, zwłaszcza wieloosiowych I użytkowanych w trudnych warunkach ruchu. Gdy chodzi o masowe prze­wozy ładunków w wielkich partiach, posługiwanie się odpo­wiednimi pojazdami o napędach spalinowo-elektrycznych jest bardziej ekonomiczne niż wykorzystywanie typowych samochodów ciężarowych lub ciągników drogowych z przy­czepami. Świadczy o tym poniższe porównanie parametrów różnych środków transportu, w razie ich użycia do przewozu 40 ton ładunku jednorazowo.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !