WYJĄTKOWE STOSOWANIE

Wyjątkowo stosuje się osłony dzielone lub nawet składają­ce się z trzech ele­mentów. Coraz licz­niejsze samochody europejskie wypo­saża się w oddzielne reflektory mijania, według wzorów z USA, gdzie zaopa­trywanie samocho­du w cztery refle­ktory jest regułą.Zderzaki są na ogół znacznie prostsze i mniej rzucające się w oczy niż przed kilku laty. Niektó­re. wytwórnie nie stosują już nawet pionowych ozdób, do niedawna bar­dzo modnych .Gdy chodzi o nadwozia, samochody sportowe różnią się znacznie od zwykłych samochodów osobowych, ponieważ z reguły mają wąskie wnętrza i są bardzo niskie, wskutek czego wsiadanie i wysiadanie jest często kłopotliwe.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !