WYTRZYMAŁOŚĆ RAMY SAMOCHODU

Obliczanie ramy podłużnicowej ogranicza się przeważnie do obliczenia samych podłużnie pod założeniem działania w płaszczyźnie pionowej sił pochodzących od ciężaru wła­snego I ładunku.Rozmieszczenie i wymiary poprzeczek dobiera się z zało­żeniem zachowania równomiernej sztywności ramy i unika­nia skupionych naprężeń w miejscach łączenia poprzeczek x podłużnicami. Obliczanie podłużnie ramy rozpoczyna się od wstępnego ustalenia ich kształtu i przekroju, a następ­nie od określenia wielkości i miejsca przyłożenia sił pocho-dzących od ciężarów posz­czególnych zespołów opie­rających się na ramie- Zwykle korzysta się z gra­ficznych metod obliczania podłużnie ramy . Szkic 1 przedstawia po- dłużnicę obciążoną siłami skupionymi Pt.. ,P18. Re­akcje podparcia działają w punktach A i B, to jest w miejscach mocowania re­sorów do osi przedniej i tyl­nej.

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !