ZBLOKOWANE UKŁADY NAPĘDOWE

Zblokowany układ napędowy wyróżnia się zespoleniem w jed­ną całość konstrukcyjną wszystkich podstawowych zespo­łów napędowych, czyli sprzęgła, skrzynki biegów oraz. me­chanizmów mostu napędowego (przekładni głównej i me­chanizmu różnicowego) przeważnie wraz z silnikiem napę­dowym samochodu. Wykonanie takie czyni zbędne stoso­wanie wałów napędowych, zmniejsza do minimum zapo­trzebowanie miejsca na wbudowanie układu napędowęgo oraz ogranicza do minimum ciężar jego zespołów. Zbloko­wane układy napędowe stosuje się tylko w razie umieszcze­nia silnika napędowego pojazdu w bezpośrednim sąsiedz­twie kół pędnych. Nastawny most napędowy (lub zespo­lony) stanowi połączenie w jedną ca­łość konstrukcyjną skrzynki biegów i mechanizmów zwykłego mostu na­pędowego, często również i sprzęgła .

Witaj na moim serwisie! Portal powstał abym mógł się z wami dzielić moją pasja i doświadczeniem związanym z dziedzina motoryzacji. Zapraszam do aktywnego śledzenia bloga, czytania i komentowania !